Визнання права власності на пай (також через спадкування)

Маємо ситуації за яких:

1. особа будучи членом колективного сільськогосподарського підприємства (КСП) не отримала сертифікату на право на земельну частку (пай),

2. особа, що була членом КСП померла, а за життя не отримала сертифікату на право на земельну частку (пай),

3. особа, що була членом КСП померла,  а за життя не отримала сертифікату на право на земельну частку (пай), також померли її діти, фактично спадкування здійснюють внуки.

Основним документом, що посвідчує право на земельну частку (пай), є сертифікат на право на земельну частку (пай), виданий районною (міською) державною адміністрацією. (ст. 2 ЗУ Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв).


Згідно п. 2 Указу Президента України № 720/95, право на земельну частку (пай) мають члени колективного сільськогосподарського підприємства, в тому числі пенсіонери, які раніше працювали в ньому і залишаються членами зазначеного підприємства, кооперативу, товариства, відповідно до списку, що додається до державного акта на право колективної власності на землю.

У своїй постанові від 17.03.2020 року по справі № 396/1683/18-ц Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного цивільного суду зазначив, що член колективного сільськогосподарського підприємства, включений до списку, що додається до державного акта на право колективної власності на землю, набуває права на земельну частку (пай) з дня видачі цього акта, і в разі його смерті успадкування права на земельний пай здійснюється за нормами ЦК, у тому числі й у випадку, коли з різних причин ця особа не отримала сертифікат на право на земельну частку (пай). Невнесення до зазначеного вище списку особи, яка була членом КСП на час передачі у колективну власність землі, не може позбавити її права на земельну частку.

Якщо спадкодавець мав право на земельну частку (пай), але за життя не одержав сертифіката на право власності на земельну частку (пай) або помилково не був включений (безпідставно виключений) до списку, доданого до державного акта про колективну власність на землю відповідного сільськогосподарського підприємства, товариства тощо, при вирішенні спору про право спадкування на земельну частку (пай) суд застосовує положення чинного на час існування відповідних правовідносин.


У своїй постанові від 25.02.2021 року по справі № 587/2672/19 Верховний суд у складі колегії суддів Касаційного цивільного суду зазначив, член колективного сільськогосподарського підприємства (далі - КСП), включений до списку, що додається до державного акта на право колективної власності на землю, набуває права на земельну частку (пай) з дня видачі цього акта, і в разі його смерті успадкування права на земельний пай здійснюється за нормами ЦК України, тому числі й у випадку, коли з різних причин ця особа не отримала сертифікат на право на земельну частку (пай). Невнесення до зазначеного вище списку особи, яка була членом КСП на час передачі у колективну власність землі, не може позбавити її права на земельну частку.


Особа набуває права на земельну частку (пай) у разі, якщо на момент одержання колективним сільськогосподарським підприємством акта на право колективної власності на землю вона працювала в цьому підприємстві, була його членом та включена до списку, що додається до державного акта на право колективної власності на землю.


Спадкоємцем після смерті ОСОБА_2 був ОСОБА_3 , який спадщину прийняв, проте не оформив спадкових прав, а після смерті останнього його спадщину, до якої входила земельна частка (пай) розміром 3,77 в умовних кадастрових гектарах без визначення меж цієї частки в натурі (на місцевості), що знаходиться у колективній власності КСП «Відродження», у встановленому законом порядку прийняла ОСОБА_1 , як дружина спадкодавця та особа, на користь якої від спадщини відмовились інші спадкоємці, про що нотаріусом видано відповідне свідоцтво про право на спадщину.


Сертифікат на право на земельну частку (пай), виданий на ім'я ОСОБА_2 після його смерті, а тому право на земельну частку (пай) останньому на час його смерті не належало та не входило до складу спадщини, яку прийняла ОСОБА_1 , є безпідставними, оскільки факт видачі сертифіката на ім'я ОСОБА_2 свідчить, що останнього було включено до переліку осіб, які мають право на земельну частку (пай), що є обов'язковим додатком до акта. Право на земельну частку (пай) набуто ОСОБА_1 ще за життя й, відповідно, майнові права увійшли до складу спадщини.


ВИСНОВОК ! У будь якому разі необхідно з'ясовувати  повне коло обставин та шукати документи, перед тим як вирішити відмовитись від спадкування земельної ділянки (частки, паю).


 

 
Адвокат, юрист - Іван Цебак

Адвокат, юрист - Іван Цебак

Послуги адвоката та юридичні послуги у Львові
Для замовлення консультації або послуг, перейдіть на сайт
https://advokat-lviv.net